Snarvei til sinkskjøter

Et lite anlegg til overfresen gjør det lett å lage sterke og flotte sinkskjøter. Når du har lært å bruke anlegget, skjøter du i løpet av få minutter skuffer og kasser med snekkerens flotteste signatur.

Intro

Når den gamle snekkeren skar svalehaler, var det en større prosess. Hver svalehale måtte nøye måles ut og strekes eller risses opp med vinkel og smygvinkel, og hver flate sages og stemmes ut med en presisjon på brøkdelen av en millimeter. Når den omstendelige og tidkrevende prosessen var utført riktig, ga det noen veldig sterke sammenføyninger, som oste av velutført håndverk.

I dag kan du skape like fine treskjøter med overfresen – og det på få minutter – ved hjelp av en såkalt sinkfresejigg: et lite anlegg som du spenner opp lister og plater i.

Deretter kan forskjellige kombinasjoner av fresestål og styreskinner, med fullstendig sikker hånd, hjelpe deg og overfresen din til å lage halvskjulte svalehaleskjøter, gjennomgående svalehaleskjøter eller fingerskjøter.

Du skal bruke litt tid på å lære deg å kjenne anlegget, og hver oppgave krever planlegging og oversikt. Deretter går det fort, og resultatet oser av godt håndverk.

Veiledning

01
Fingerskjøter 3 Trinn

Fingerskjøten er den enkleste av de tre skjøtene. Både å lage og som prinsipp - og den minner ganske riktig om flettede fingre.

Fingrene kan ikke bevege seg på tvers, og selv om skjøten ikke er like sterk overfor trekk som svalehalesinker, sikrer fingerskjøten en stor limflate som gir skjøten stor styrke. Den brukes ofte til verktøykasser i kryssfinér av bjørk, i den eksklusive enden av skalaen.

Vi begynner med denne skjøten, selv om du må kjøpe en ekstra mal til anlegget for å lage den. Fingerskjøtene er nemlig veldig enkle å frese. De to kantene som skal flettes inn i hverandre, spennes opp samlet og freses samtidig.

Med malen til 8 mm fingerskjøter, kan emnetykkelsen være fra 8 til 15 mm. Fresedybden settes til tykkelsen på sidene, pluss tykkelsen til streken fra blyanten.

1

Begge sider spennes opp loddrett bak fronttvingen (F). De forskyves til hver side, der de styres av stoppluggene (B). For å unngå fliser legges et mothold (M) bak.

2

Spenn fast malen (S), slik at de siste tappene i sidene blir like brede. Sett fresedybden til oppstrekingen, og fres mens kopiringen føres rundt i malen.

3

Tapper og hull er nå like brede, og stoppluggene har forskjøvet dem, slik at tapp havner overfor hull. Vi har frest inn i motholdet, og oppflisingen er minimal.

02
Halvskjulte svalehaler 9 Trinn

Halvskjulte svalehaler - eller halvfordekte, som snekkeren kaller dem - er sinkfresejiggens standardkompetanse. Det er den klassiske skjøten i fronten på skuffer fra den tiden det var spesielt bra at snekkeren kunne utnytte svalehalenes styrke uten å vise dem på forsiden. I våre anlegg er disse kompliserte tappene like enkle å lage som fingerskjøtene. Og det runde avtrykket på fresestålet forsvinner når sidene skyves sammen.

Standardmalen til 12,7 mm halvfordekte svalehaler, passer til side tykkelser fra 12 til 20 mm. Du kan sette sammen rammer eller skuffer, der det bare er plass til to-tre tapper, og kasser med opp til 30 cm lange skjøter.

1

Fresedybden justeres nøyaktig, når du har satt kopiring og fresestål i maskinen. Treffer du bare litt feil, blir sammenføyningen for stram eller for løs.

2

Legg den vannrette siden under topptvingen (T) i jiggen. Press den til venstre mot stoppluggen (B). Legg den med markeringen opp. Spenn tvingen lett.

3

Legg den loddrette siden under fronttvingen (F) med merket B1 ut. Press den til venstre mot stoppluggen (S). Spenn til når sidene ligger nøyaktig i nivå.

4

Malen (S) legges over de to sidene og spennes fast. Sørg for at de ytterste tappene er like brede i begge ender.

5

Nå kan du begynne å frese. Sinkfresestålet, med sine 104 grader skrå sider, skal bare føres rett sidelengs inn i treet, så dybden må være låst fra start.

6

Vi freser fra høyre mot venstre for å unngå at treet fliser seg opp. Det strider mot gammel lærdom, men er det beste. Fres et par ganger, til gradkanten er fri.

7

Vi lar kopiringen nøye følge malen, mens fresestålet renser opp i samtlige tapper og tapphull.

8

De neste to hjørnene spennes opp. Her dyttes de ut mot pluggene til høyre. Følg markeringene og veiledningen. Etter fire runder er kassen klar for montering.

9

Rens tapper og hull for støv, før de limes. De runde tappene og hullene, som begge ses her, passer nøyaktig sammen, og kun de skrå og rette flatene synes utenfra.

03
Gjennomgående svalehaler 8 Trinn

Den skikkelige klassikeren, er gjennomgående svalehaler, som synes på begge sider av sammenføyningen. For møbelsnekkeren er de enklere enn de halvfordekte svalehalene, men i sinkfresejiggen er de litt mer kompliserte og krever både et notfresestål og et sinkfresestål med hver sin kopiring. Malen til de gjennomgående svalehalene har derfor også to forskjellige mønstre, og oppgaven krever ikke fire, men åtte arbeidsomganger.

De to sidene med tapphull, f.eks. endestykkene på bokkassen, freses med notfresestålet i den siden av malen som har skrå innsnitt. De to andre sidene, toppen og bunnen på kassen, freses med sinkfrese-stålet etter at malen er snudd med de likesidede innsnittene fremover. Dette settet kan frese i emnetykkelser på mellom 8 og 17 mm.

1

Malen (S) spennes fast med de skrå innsnittene fremover, klar til å frese hull. Siden spennes loddrett opp, og bak den et mothold (M) for å unngå fliser.

2

De brune stoppluggene monteres i venstre og høyre side av jiggen, klar til å styre de diagonalt motsvarende hjørnene på plass, slik at de passer til hverandre.

3

For å unngå oppflising, kan du risse i oppstrekingen, der fresestålet er dypest. Dybden skal tilsvare tykkelsen på siden pluss maksimalt en blyantstrek.

4

Med notstålet freses tapphullene ved å la kopiringen følge kanten på malen. Vi har fordelt tapphullene slik at det er gods til en tapp i begge sider.

5

Når tapphullene er klare, snur vi malen. På overfresen skifter vi kopiringen og fresestålet. Nå skal vi nemlig bruke sinkfresestålet.

6

Dybden på sinkfresestålet justeres med hjelp av motholdet vi freste inn i med notfresestålet. Sjekk også etter oppstrekingen av tykkelsen.

7

Tappene freses med sinkfresestålet på samme vis som ved de halvfordekte svalehalene: loddrett oppspent mot mothold, først til venstre, så til høyre.

8

De ferdige sidene bankes forsiktig sammen med lim. Styrken her ligger i trekket fra side til side, så siden opp vendes ut til siden når kassen henges opp.

Materialer

Til fingerskjøter skal du bruke en 11,1 mm kopiring og et 8 mm notfresestål.

Til de halvskjulte svalehalene skal du bruke en 15,8 mm kopiring med et 12,7 mm sinkfresestål.

De ekte svalehalene krever to fresesett: en 11,1 mm kopiring med et 8 mm notfresestål, og en 15,8 mm kopiring med et 12,7 mm sinkefresestål.

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer