Solid skjøt av stolpe og svill

Når stolper og en toppsvill av grove bjelker skal danne en solid konstruksjon, skal de skjøtes riktig.

Med riktig sammenføyning av stolper og toppsvill, får du en solid konstruksjon å bygge videre på.

Intro

Slik! - skal det gjøres

En konstruksjon av en rekke stolper og en toppsvill i grov dimensjon danner utgangspunkt for mange typer byggverk: uthus, carport, terrasseoverbygg eller tilbygg på huset eller hytta.

For å få en solid konstruksjon, skal du sette sammen delene riktig. Her viser eksperten deg hvordan du får festet toppsvillen til stolpene, slik at det holder.

Utgangspunktet er at du lager et hakk i stolpene, som toppsvillen kan hvile på. Hakket må ikke gå mer enn halvveis inn i stolpen. Hvis stolpen er 98 mm og toppsvillen 73 mm, må litt av svillen stikke utenfor stolpen.

Optimalt sett skal toppsvillen sitte i plan med siden av stolpen når den ligger i hakket. Da kan en kledning sitte tett mot toppsvillen uten problemer. Bruk en god, skarp sag, da er du godt i gang.

Veiledning

01
Slik gjør du 9 Trinn

1

Avsett ønsket høyde på stolpen med et vater, laservater eller noe annet. Kapp stolpen vannrett, et par centimeter under overkanten av toppsvillen.

2

Støtt stolpen. Har du mulighet til det, så skru et par bord på stolpen, slik at den blir støttet og står stabilt. De skrå bordene støttes mot bakken.

3

Merk opp snittet til toppsvillen. Her er den 48 mm bred, og det strekes opp på toppen av stolpen. Før streken ned på siden av stolpen med hjelp av en vinkel.

4

Sag i to omganger: Sag halvt inn fra den ene siden, deretter fra den andre siden. Da er det enklere å følge streken.

5

Skjær vannrett inn til det loddrette sagsporet. Husk igjen å sage på riktig side av streken, altså inne i hakket.

6

Legg på toppsvillen. Den skal helst ligge helt i plan med yttersiden av stolpen. Hold fast toppsvillen med en tvinge.

7

Bor fire hull gjennom stolpen og inn i toppsvillen. Lag to hull øverst og to nederst med et 6 mm bor. Sett 5 x 90 mm skruer i hullene.

8

Bor hull i midten med et 10 mm spiralbor, gjennom stolpen og toppsvillen.

VIKTIG! Boring av denne typen krever en sterk bormaskin.

9

Slå en bolt inn i hullet. Bolten er her 10 x 110 mm, og slås gjennem toppsvillen og inn gjennom stolpen. Når det er gjort i alle stolpene, sitter toppsvillen solid fast.

Video

TIPS: Dybdestopp til håndsagen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tømrer