Slik lager du en bladskjøt av tre

En bladskjøt er en av de sterkeste måtene å skjøte to treemner på, og bladskjøtene kan varieres i det uendelige. Vi viser hvordan.

Slik lager du en bladskjøt av tre

STYRKE: På en bladskjøt skjæres halvparten av de to treemnene vekk. Dermed fordobles limflaten, noe som gjør sammenføyningen ekstra solid.

En bladskjøt kan brukes på alle steder der to treemner krysser hverandre. Det er likegyldig om det er snakk om små lekter til terrasserekkverket eller kraftige bjelker til uteboden. Skjøten er ikke bare flott snekkerarbeid. De store limflatene gjør den vesentlig sterkere enn den ville blitt om to emner bare skrus sammen eller settes sammen med byggbeslag.

LES OGSÅ: Dreiebenk – trenerdens beste leketøy

Oppmåling og markering

Det viktigste du skal være oppmerksom på når du lager en bladskjøt, er at du må være veldig nøyaktig med både oppmåling og opptegningen på de stedene du skal legge snittet i treet. Når du lager bladskjøten, er det veldig viktig at treet ikke kan bevege seg i selve skjøten, da gjør det bladskjøten svak. Derfor er det viktig at du får målt opp riktig, slik at du på den måten er sikker på at de to trestykkene passer perfekt i hverandre.

Redaksjonen anbefaler: Flotte treskjøter uten beslag

1. Til vinkelrette bladskjøter er første skritt å streke opp på emnet med en vinkel. Bruk en tynn blyant, og tegn opp på en av de brede sidene først.

2. Neste skritt er å merke opp bredden på den kryssende listen. Hold vinkelen på streken du har tegnet, legg den kryssende listen mot vinkelen, og tegn en strek langs listen.

3. Ved hjelp av vinkelen overføres strekene til emnets smale sider, og til slutt merkes dybden på sagsnittet opp. Det skal være akkurat halvparten av tykkelsen på emnet.

Varianter av bladskjøten

På disse sidene vises den utgaven av bladskjøten som er mest vanlig – nemlig den der to treemner av samme dimensjon krysser hverandre i en rett vinkel, og der begge stykkene forsenkes helt i plan med hverandre.

Men skjøten kan ha mange andre vinkler enn de tradisjonelle 90 gradene. Og den kan både være et stykke inn på emnet eller helt ute i hjørnet. Bladskjøten kan også brukes når to bjelker skal forlenges, for eksempel på liggende sviller. I tillegg finnes det varianter der to kryssende deler ikke forsenkes helt i plan.

På bildet under kan du se eksempler på forskjellige varianter av bladskjøtet.

Varianter av bladskjøten

Oftest brukes en bladskjøt der to trestykker krysser hverandre i en rett vinklel. Men slik trenger det ikke å være. Hvis du er nøye med å måle ut til bladskjøten, er det ikke noe i veien for at kryssingen kan ha andre vinkler enn de tradisjonelle 90 gradene.

UTSAGING OG SAMMENFØYNING

1. En kappsag er enkel å bruke når det skal lages parallelle snitt til utstemmingen. Juster først dybdestoppet på sagen til en anelse mindre enn halve tykkelsen på emnet.

2. Lag noen snitt på enden av to restebiter av samme type emne som brukes til sammenføyningen. Passer bitene slik at overside og underside flukter, er dybdestoppet riktig innstilt.

3. En rekke parallelle snitt sages tett ved siden av hverandre hele veien innenfor oppstrekingen. Pass på ikke å presse sagen hardt ned – da risikerer du at snittdybden blir ujevn.

4. Emnet spennes slik at det sitter godt fast. Stem deretter ut hakket (bladet) med et forholdsvis bredt stemjern. Fjern litt om gangen, til det bare er igjen en anelse av tappene.

5. Til finpussing vendes stemjernet med den flate siden ned. Legg det flatt i bunnen, og press det forsiktig frem. Sørg for at stemjernet er skarpt, og fjern bare helt fine spon om gangen.

6. Emnene skal sitte stramt sammen, og skal ikke kunne bevege seg. Hvis skjøten er for stram, justerer du forsiktig med stemjernet. Når alt passer, limes alle sider, og skjøten slås endelig sammen.

Alternative verktøy

De små parallelle snittene lages enklest og mest nøyaktig på en kappsag eller en bordsirkelsag.

Men en vanlig håndsirkelsag kan også gjøre jobben. Du kan også sage snittene med en fintannet håndsag, men det krever stor nøyaktighet å få dybden presis.

Litt enklere er det hvis det er snakk om en hjørnebladskjøt, som kun krever to snitt med håndsagen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer