Se på fotoet nederst på siden. Så fin har altså denne hytta blitt – på tross av at utgangspunktet slett ikke var det beste slik det går fram av de små bildene over. Hyttefasaden var dekket med forblendingsstein, som vi ikke trivdes med. Men her er det ikke bare snakk om en ansiktsløftning. Hytta har også blitt effektivt isolert.