Puss veggen med tynnpuss

FORANDRING: Et tynt lag puss kan gjøre stor forskjell, og sparke liv i en sliten fasade.

TIPS: BLANDE MØRTEL

Slik blander du mørtel

Du skal blande mye kalkmørtel når du skal tynnpusse et helt hus, og kalkmørtel skal blandes lenge før det er klart til bruk (normalt mellom 20 og 30 minutter).

Derfor er det en fordel med en tvangsblander, som kan passe seg selv etter at du har tømt i materialene. Et annet alternativ er et røreverk med stativ.

TIPS: BRUK KALKVANN

Puss veggen med tynnpuss

Når du har jobbet med kalkmørtel, er det alltid lurt å avslutte med å gi veggen et lag kalkvann. Det kan sprøytes på, eller smøres på med en kalkkost.

Kalkvannet danner en usynlig hinne, som beskytter murstein, tynnpuss og i dette tilfellet; de nye fugene mellom steinene.