Video
Lett
Vanskelig

PROBLEM

Ytterkledningen er svært medtatt – men bare den nederste delen av bordene.

LØSNING

Vi sager vekk de dårlige endene og monterer et hovedvannbrett.

VEKK MED DET RÅTNE:

1. Bestem hvor mye av kledningen som må fjernes

Sag av noen centimeter over de ødelagte stedene. Er kledningen dårlig svært høyt oppe på noen få bord, kan det være nødvendig å skifte helt ut disse bordene. Normalt er det ikke så vanskelig.

2. Skinna til sirkelsaga er praktisk

når du kapper bordene. Du kan også spenne fast et bord på veggen og sage etter det. Pass på at det ikke sitter spiker eller skruer skjult i bordene.

3. Brekk av de løse bordendene

Sjekk at bunnsvilla som bordene er montert på nederst, ikke er ødelagt av fuktighet. Er den det, må også den skiftes. Nå er du klar til å montere et hovedvannbrett (ei hovedvannlist).

HOVEDVANNBRETTET:

1. Nederst monterer vi et profil (metallbeslag)

Før det må du ha bestemt deg for hvor bredt hovedvannbrettet skal være slik at profilet monteres i riktig avstand bordendene. Det er penest, hvis profi let møtes på skrå i hjørnene.

2. To lag bord monteres vannrett

Langsidene på bordene sages av med 15 graders helning slik at vannet kan renne av. Bordene mon teres med rustfrie skruer, som er minst 55 mm lange. Grunningsolje og maling er nødvendig.

3. Det kan bli nødvendig

å spikre i den nederste delen av kledningen. Bøy en dykkertspiker slik at den får feste i det innerste bordlaget. I stedet for å spikre hovedvannbrettet kan du bore opp og bruke en tynn skrue slik at bordet lettere kan skiftes.