Det krever nøyaktighet å bore rundt de ødelagte mursteinene slik at du ikke skader mursteinene rundt. Bruk en drill med et langt og passe kraftig murbor – normalt 8 eller 10 mm. Er fugen svært hard, skal du bruke et diamantbor.

Kan du ikke fjerne fugen ved å «frese» med bevegelser sidelengs, må du bore hull så tett på hverandre som mulig og løsne fugen på den måten. Steinene her er såkalte bløtstrøkne steiner. Det er steiner som ble produsert med en eldre metode som gir ei mer uensartet overflate.

Den produseres ikke i Norge nå, men kan skaffes fra Danmark. Bruk ikke mørtel med for mye sement på eldre murverk. Da blir fugene for fukttette.

1. DAG:

1. Bor og fres

i fugen rundt de to steinene som skal skiftes ut. Pass på at du ikke skader steinene rundt. Begynn med ei loddrett fuge og fugen under steinen. Da kan du være heldig å løsne steinen med et lett slag ovenfra.

2. Hugg ut resten av fugen

Del eventuelt steinen med hammer og meisel, og lirk den ut. VIKTIG! Det kan være løse leca-kuler i hulrommet som isolasjon. Ha en klut parat hvis det er tilfelle, slik at du straks kan tette hullet.

3. Rens omhyggelig sider

topp og bunn på steinene rundt hullet slik at de er fri for gammel mørtel.

4. Børst hullet rent

slik at all løs puss er vekk. VIKTIG! Gjør steinene rundt hullet våte – også de nye steinene som skal settes inn. Ellers suger de mørtelen tørr for raskt slik at den mister styrke og blir porøs.

5. Halvér eventuelt mursteinen

med et hardt slag med en murerhammer midt på flata hvis du skal bruk de to endene. Det gjør vi her slik at vi følger mønsteret – eller forbandet – i fasaden.

6. Bland mørtelen

og dytt den på plass med ei fugeskje i bunnen av hullet på liggeflata av steinen. Bland mørtelen godt med ei murskje. Den skal være relativt bløt slik at steinene.

7. Plassér steinene

ved å rugge dem litt fram og tilbake i mørtelen. Pass på at steinene flukter med de andre steinene og med fugene.

8. Fyll opp fugen hele veien rundt

til ca. 20 mm fra framkanten av den ferdige fugen. Pass på at fugen kommer helt inn til baksiden av steinen. Skrap rent med ei fugeskje, og la den tørke i et døgn.

2. DAG:

1. Fyll opp de siste 20 mm av fugene

slik at de har samme nivå som de øvrige. Før du fuger, skal du rense den tørre fugen fri for eventulle løse partikler med en hard børste.

2. Jevn forsiktig ut den våte mørtelen med børsten

slik at fugene ligner de øvrige. Rens med vann og en stiv børste, eventuelt tilsatt avkalkingsmiddel som skal sitte litt før du vasker med rent vann.