Dette uthuset er kledd med kryssfinerplater på baksiden, men skal kles med en tradisjonell tømmermannspanel på begge gavler. Tømmermannspanel innebærer at det innerste bordet overlappes av to bord.

Bordene her er 10 cm brede, og vi har valgt et overlapp på 2,5 cm på begge sider. Det vil si at det optimalt sett skal være 15 cm fra forkant til forkant på de såkalte underliggerne.

Det nøyaktige målet finner man ved å dividere avstanden på det stykket som skal kles, altså 227,5 cm, med 15. Det gir en avstand på 15,17 cm. Det betyr at det skal være 15,17 cm fra forkant til forkant på den innerste raden. Dette målet strekes nå opp på de tre svillene.

For å få litt luft mellom kledningen og belegningssteinen, legges det et bord imellom. Det sikrer samtidig at kledningen følger underlaget. Nå kan det måles opp hvor lange de første bordene skal være.

Det kommer senere en list, så det behøver ikke å være mm-nøyaktig. Bordene legges opp nøyaktig etter oppmålingene, og festes i dette tilfelle med spiker på midten av bordet. Har du ikke spikerpistol, kan du like gjerne skru fast bordene med en skrudrill.

Spikerne til det innerste bordlaget er 55 mm lange, og det må skruene også være, f.eks. rustfrie skruer på 5 x 80 mm. Håndverkeren måler opp lengden, og skjærer til bordene etter hvert.

Det sikrer at hvert enkelt bord får helt nøyaktig lengde. Er det mindre fall på taket enn her, kan du lettere skjære flere bord om gangen. Husk for øvrig at det er bordets rettside, eller margside, som skal vende ut når du setter opp bordene.

Det er den siden hvor årringene buer opp som en smilende munn.Det går raskt å sette opp kledningsbord med et spikerpistol. Men er man ikke vant til å bruke det, kan det være vanskelig å få spikerne til å sitte pent og rett.

Det kan man klare bedre med en skrudrill.Når det innerste bordlaget er på, skal de ytterste bordene monteres med 2,5 cm’s overlapp på hvert nabobord. Avsett de 2,5 cm fra bakkanten på alle bordene.

LES OGSÅ: Utvendig kledning - se mulighetene her!

De ytterste bordene, overliggerne, monteres med 2 spiker i hvert spikerslag. Spikerne må ikke skytes inn i de bakenforliggende bordene. De skal bare inn i det bakenforliggende spikerslaget, og på den måten klemme fast de innerste bordene, underliggerne.

Dermed har de enkelte bordene mulighet for å «arbeide» litt, uten at det går ut over den totale konstruksjonen. Og rå bord som disse vil alltid gi seg litt. Til det andre bordlaget må det brukes lengre spiker eller skruer.

Her bruker vi spiker som er 90 mm lange. De siste spikerne skal plasseres, og for at det skal se riktig pent og rett ut, markerer håndverkeren ved hjelp av vateret hvor de skal sitte. Her lar han skrudrillen avløse spikerpistolen.

Da er han helt sikker på at resultatet blir en pen og rett linje av skruer. Tømmermannspanel er en enkel, flott og solid kledning, som kan benyttes på alle typer småhus.

LES OGSÅ: Kledningsbord – se hvilken type du skal velge!