Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Håndverket i den murte buen, som vi gjenoppbygger på disse sidene, er meget vakkert murarbeid. Vi skal gjenskape håndverket for å lage en bue som er like vakker som den gamle, og som i tillegg skal holde i mange år. Prinsippet i buen – eller stikket, som murerne kaller det – er at de skråstilte steinene holder seg selv og murverket over dem ved å omdanne det loddrette presset fra tyngdekraften, til et press ut mot sidene. Gir en av sidene etter, slik det har gjort her, sprekker stikket. Den geniale oppbyggingen faller ikke ned av den grunn. Men blir sprekken for stor, får vi frostsprengninger, og sprekken vokser. Når vi reparerer buen skal vi derfor sikre at sidene står fast. Så understøtter vi buen, renser steinene – og setter dem tilbake på deres gamle plass med ny mørtel, akkurat som da buen ble laget første gang.