Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det er langt ned til frostfri dybde når du skal grave ut for å kunne støpe et fundament til en ringmur. Og jo kaldere det er der du bor, desto verre er det å finne denne frostfrie dybden. Derfor har vi som bor i disse kalde strøkene langt mot nord også utviklet en helt annen løsning for å bygge fundament til hus eller andre bygninger: et platefundament som nesten bare legges oppå bakken.