Hvert år faller det over 3000 mm nedbør enkelte steder i landet, kyststrøkene på Vestlandet er hardest utsatt. Andre steder har bare en tidel av dette, for eksempel dalbygdene på Nord-Østlandet. Hvis regnet falt jevnt fordelt, ville avløps- og kloakksystem rundt omkring fint håndtert det. Men slik er ikke naturen innrettet.

I Skandinavia har vi de siste årene hatt skybrudd med 150 mm regn på to timer. Slike mengder klarer ikke avløpssystemene å håndtere. Derfor bør vi forberede både oss selv og husene våre på at det vil komme en oversvømmelse på våre trakter også.

Først og fremst skal du sikre huset: Takrenner og avløp skal virke, terrenget skal lede vekk vannet – og kommer det opp vann rundt huset eller gjennom kloakken, gjør du ditt beste for å holde det ute, ikke stol på at forsikringen nødvendigvis dekker alt. Mer langsiktige forberedelser handler om å minske trykket på avløpet og hjelpe grunnvannet ved å se vannet som en gave, ikke et problem. Det handler om grønne tak, regnbed og annen utnyttelse av vannet. Og husk å sjekke forsikringsvilkårene.