Lett
Vanskelig

Det er ingen grunn til at du går rundt og ergrer deg over hull og skader i ei himling som er pusset. Problemet oppstår for eksempel når vi skal montere en krok til ei lampe, og det faller av ei stor kake med puss. Oftest vil det jo være betong under pussen. Men byggeteknikken har skiftet, så du kan få en overraskelse. I tider med stram økonomi, som for eksempel under krigen, har det vært gjort mye rart for å spare penger, og for at pusslaget skulle få et godt feste. I vårt tilfelle dukket det opp sivstrå – en metode som ikke er helt vanlig her, men ikke uvanlig bl.a. i Danmark. Trolig er forklaringen i vårt tilfelle at noen har sett metoden i utlandet, eller at utenlandske håndverkere har vært på ferde. Men selv om underlaget er noe helt annet, for eksempel betong, er metoden for å reparere den samme.