Drømmen om å bygge om et gammelt beboelseshus til hytte med atelier og gjestehus ble til et mareritt da eieren oppdaget at huset var bebodd av en ekte hus sopp. Og at soppen var i full gang med å spise opp huset. Kort etter at huset ble overtatt, skulle stua ryddes. Underlig nok hadde den blitt brukt til oppbevaring av ved, og det viste seg å ha vært en riktig dårlig idé. Faktisk falt alle planene til eieren sammen da han oppdaget brunhvite fruktlegemer ved gulvlistene der veden hadde ligget. Etter et kort søk på internett fikk han en mistanke om at de merkelige formasjonene kunne være en slags hussopp. Han kontaktet en bedrift som var spesialist i å bekjempe fuktighet og sopp. De skar opp en del av gulvet og veggen og bekreftet at huset hans var angrepet av ekte hussopp. Men heldigvis mente ekspertene at huset kunne reddes. Tregulvet, den under liggende isolasjonen og alle de angrepne veggplatene ble omgående fjernet. Og alt avfallet ble sortert og deretter kjørt til destruksjon i lukkede containere slik at soppsporene ikke ble spredt. Jorda under huset og de delene av konstruksjonen som var igjen, og som kunne tåle høye temperaturer, ble omhyggelig og forsiktig brent med en gassbrenner. To ganger, med tolv timers mellemrom, ble det brent med en slik brenner. Ekte hussopp overlever nemlig ikke temperaturer høyere enn 40 ºC, og kan derfor bekjempes med varme. Til slutt ble det sprøytet i alle innvendige rom med Boracol, et flytende produkt som forebygger sopp i treverk. For å være sikker på at huset var soppfritt, var det nødvendig med en ventepause på et par måneder før ombyggingen og renoveringen av huset kunne fortsette. Hadde det vært tegn til at den ekte hussoppen fortsatt var i konstruksjonen, måtte både behandlingen med varme og sprøytemiddel vært gjentatt. I siste omgang kunne resultatet blitt at huset måtte rives, grunnen der huset hadde stått blitt renset, og ei ny hytte oppført. Så galt gikk det heldigvis ikke, og huset er nå under ombygging.

LES OGSÅ: Derfor skal du ha en fuktighetsmåler