Den radioaktive gassen radon finnes i de fleste boliger, så du har sannsynligvis radon i hjemmet ditt også. Gassen forekommer naturlig i bakken, og kommer blant annet inn i huset gjennom utettheter i kjeller og fundament.

Nyere forskning viser at radon er farlig, også i små konsentrasjoner. Det er ikke påvist noen terskelverdi, og Statens Strålevern anbefaler derfor at innendørs konsentrasjoner skal være så lave som mulig.