En høyvannslukker hindrer at skittent kloakkvann renner tilbake og oversvømmer huset nedenfra, ved for eksempel skybrudd og kraftig regn. Når vannet stiger i hagen, trenger seg fram over hagegangen og innvaderer huset gjennom dørene, vil du selvsagt merke det lenge før katastrofen skjer.

Annerledes er det når oversvømmelsen kommer snikende nedenfra, fordi kloakkrørene blir så overfylte at de ikke rekker å lede vekk vannet. Da strømmer vannet opp gjennom gulvslukene i kjelleren, ofte voldsomt – og det er skittent vann.