Skap et bedre inneklima med ventilasjon

Det er nødvendig at du lufter ut i huset ditt hver dag. Ellers risikerer du at sot, fukt og sur luft utvikler seg til skadelig sopp og råte. Det finnes heldigvis mange metoder og produkter som kan hjelpe deg med å lufte huset tilstrekkelig.

Skap et bedre inneklima med ventilasjon

Ventilasjonen fungerer når det kan komme frisk luft inn i huset, samtidig som gammel luft slippes ut.

En familie på to voksne og to barn puster ut mellom 10 og 15 liter vanndamp om dagen – en stor del ender i huset sammen med kondens fra blant annet matlaging og dusjing. Den gamle luften skal ut, og det skal ny luft inn. Ellers kan fukt og lukt utvikle seg til råte og dyre skader på huset.

Avhengig av hvilken type bolig du bor i, skal du enten satse på en naturlig ventilasjon, som bruker naturlige trykk- og temperaturforskjeller til å skape trekk og skifte ut luften i boligen, eller mekanisk ventilasjon, som utnytter alt fra ventilatorer til moderne ventilasjonsanlegg til å skifte ut luften effektivt.

I denne artikkelen forklarer vi forskjellen på naturlig ventilasjon og mekanisk ventilasjon, og vi titter nærmere på en rekke teknikker og teknologier du kan bruke til å skape et bedre inneklima.

Naturlig eller mekanisk ventilasjon

Mulighetene kan deles opp i to kategorier. Naturlig ventilasjon utnytter trykk og temperaturforskjeller til å skape trekk. Det er primært snakk om teknikker fremfor produkter, og det er derfor billig, men krever samtidig at du selv styrer ventilasjonen. Kostnaden ved naturlig ventilasjon er at varm luft byttes ut med kald. Mekanisk ventilasjon bruker blant annet vifter og varmevekslere til å skifte ut luften. Fordelen er en automatisert prosess, som til gjengjeld koster mer å installere og bruke. Mekanisk ventilasjon brukes i nyere hus, som er tettere enn gamle.

Luften skal sirkulere

Uansett løsning, så er det et grunnleggende prinsipp at luften skal kunne bevege seg rundt inne i huset. Tett lukkede rom er altså usunne for inneklimaet, og i noen hus er det derfor nødvendig å installere ventilasjonsrister mellom rommene, mens andre klarer seg med åpne dører når det luftes ut.

Utnytt trykkforskjeller og lag rask gjennomtrekk

Den enkleste måten å lufte ut på, og samtidig en av de mest effektive, er enkel gjennomtrekk. Hvis du åpner et vindu eller en dør på hver side av huset, kan du utnytte den trykkforskjellen som vær og vind skaper rundt huset, og dermed skifte ut luften på få minutter. Det fungerer selvfølgelig best hvis du sørger for at alle de innvendige dørene også er åpne.

Du skal utnytte muligheten til å lage et raskt gjennomtrekk nettopp fordi det går fort. Setter du bare vinduene litt på gløtt, så tar det mye lenger tid, og det betyr at vegger og gulv rekker å avgi mer varme. Ulempen ved gjennomtrekk er selvfølgelig at du må huske å åpne og lukke vinduene tre ganger om dagen i fem til ti minutter.

Skap trekk med vifter og ventiler

Nye hus er som regel vesentlig tettere enn eldre modeller. Hvis huset ditt er tett, skal det installeres vifter, ventiler og rister, som sikrer den nødvendige luftutskiftingen.

Vifter plasseres som regel i kalde og fuktige rom, der vanndamp samler seg. Det vil si i baderom, vaskerom og toalettrom, der de suger fuktig luft ut av huset. Vifter fås både med forskjellige typer sensorstyring og som manuelle modeller.

Enkle friskluftsventiler finnes i mange varianter, som alle brukes til å trekke frisk luft inn i huset. Det skjer automatisk. Det er dessuten mulig å kjøpe ventiler med pollen-, partikkel- og insektsfiltere.

Ventilasjonsrister brukes til å sikre god luftgjennomstrømming innendørs. De installeres typisk ved døråpninger og sørger for at luften beveger seg fra rom til rom, fra friskluftsventiler til vifter.

Utnytt temperaturforskjellene

Temperaturforskjellene kan ha stor innflytelse på ventilasjon. Skorsteinseffekten er en naturlig utluftingsteknikk, som utnytter at varm luft søker oppover. Skorsteinen i huset ditt, eller et åpent takvindu plassert høyt oppe i huset, vil suge til seg varm luft og slippe den ut av huset. Samtidig skapes det et undertrykk som suger inn frisk luft gjennom ventiler og åpne vinduer lavere i huset.

Akkurat som et godt gjennomtrekk, er skorsteinseffekten effektiv og kan fikse utluftingen veldig raskt. Det er likevel viktig å huske at for eksempel et takvindu ikke skal stå åpent i lengre perioder på den tiden av året du fyrer i huset. Da risikerer du nemlig å kjøle ned huset, sløse bort energi og dermed kaste penger ut av vinduet. Bokstavelig talt.

Bruk en avfukter

Du kan ikke lufte ut med en avfukter, men du kan holde luftfuktigheten nede og på den måten bidra til å holde eventuelle soppdannelser i sjakk. Avfukting kan ikke erstatte ventilasjon, men i spesielt fuktige rom med dårlige ventilasjonsmuligheter kan en avfukter være meget verdifull.

Gi rommet en egen lunge

Har du rom der det er vanskelig å skape trekk, så er svaret en mekanisk toveisvifte, som skiftvis trekker luft ut og blåser frisk luft inn i rommet. Viften kan altså alene bytte ut luften i et isolert rom. Denne typen vifter finnes også med varmegjenvinningssystem. Når viften suger ut brukt luft, passerer den en keramisk plate som varmes opp av luftstrømmen. Når det trekkes frisk luft inn, varmes den opp av den samme keramiske komponenten.

Sett fart på luften med en varmepumpe

Varmer du opp deler av huset ditt med en luft til luft-varmepumpe, skaper du varme med hjelp fra en varmeveksler som henter varme fra luften utendørs. Fordi den skaper luftsirkulasjon, har den også en effekt på inneklimaet. Du skal bare forsikre deg om at luften kan bevege seg rundt gjennom ventilasjonsrister eller åpne skiller mellom rom, som for eksempel dører.

Kjøp en kraftig ventilator

En ventilator på kjøkkenet, der det regelmessig produseres både matos og en stor mengde vanndamp, er en del av husets totale ventilasjon. Ventilatoren fungerer i utgangspunktet som en vifte som fjerner gam gammel luft fra huset, som deretter erstattes av frisk luft som trekkes inn gjennom friskluftsventiler og sprekker andre steder i huset.

Men ventilatorer er forskjellige, og det er stor forskjell på hvor stort volum av luft de kan flytte. En kraftig ventilator kan nesten lage et vakum i kjøkkenet. Det skaper trekk i resten av huset og setter fart på luftutskiftingen.

Ventilasjon med varmegjenvinning

Den mest moderne løsningen på ventilasjonsutfordringen er et automatisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Det vil si et system som bruker den luften som er på vei ut av huset til å varme opp den friske luften som er på vei inn. Det koster selvfølgelig litt å få installert et slikt anlegg, men til gjengjeld trenger du aldri å åpne vinduene, og du sparer penger på fyringsutgifter.

Ventilasjonsanlegg med varmeveksler ses ofte i nybygde hus, som bygges lufttette, og det er faktisk ventilasjonsanlegget som alene styrer luftutskiftingen i huset. Slike anlegg er dog dyre og omfattende å installere, og de stiller krav til et tett hus. Men når anlegget først er installert, er det klart den enkleste og mest energibesparende måten å håndtere ventilasjon og utlufting på.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Inneklima