Fagfolk anbefaler at all lufta i et hus skiftes ut en gang annenhver time. I eldre og litt utette hus er det sjeldent et problem. Til gjengjeld er det ikke særlig fornuftig rent varmeøkonomisk. Derfor blir nye hus da også bygget så tette at du ikke kan satse på naturlig ventilasjon gjennom utettheter og sprekker. Derfor må du selv sørge for at innelufta blir skiftet ut med jevne mellomrom.