Lett
Vanskelig

Lufta hjemme hos deg blir fort fuktig bare noen oppholder seg der. Derfor skal det til mye frisk luft.Det er et generelt krav at lufta i en bolig skiftes ut 0,5 ganger i timen – altså annenhver time. «Bolig skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima for personer i boligen». Svært ofte er ventilasjonsåpningene for små til at den naturlige ventilasjonen fungerer. Og da vil det også gå for langsomt å trekke fuktig luft til og ut av baderommet. Svært ofte kan ventilasjonen forbedres med flere og/eller større friskluftventiler. Veggventiler kan supplere og/eller erstatte vindusventiler.