Det må på en helt ny ventilrist, og det gamle nettet må fjernes. Håndverkeren har laget en mal av det nye forstykkets hull. Malen klipser han fast – du kan også bruke et par skruer hvis du ikke har en klipsmaskin.

Malen styrer hullsagen så du lett kan sage til hullet med et hullbor.Den nye ventilristen er litt for lang og må tilpasses. Håndverkeren skyver det helt på plass, så han kan måle hvor mye det skal skjæres av. Han avsetter målet på ventilkanalen, tar den av og skjærer den til med en baufil.

Så setter han på det tilpassede forlengerstykket igjen. Med en hobbykniv skjærer fagmannen av alle fire hjørnene, da de ellers vil være synlige når forplaten monteres.

For at røret skal sitte godt fast og slutte tett til ventilatoren inne i veggen, bruker håndverkeren et sterkt monteringslim. Røret skrus fast, og limet glattes ut med en finger hele veien rundt langs skjøten.

Til slutt monteres ventilristen med fire skruer. Nå virker ventilasjonen perfekt, og det er helt tett rundt den.