Les mer om reglene

Før du bygger nytt, eller bygger om, gjør du klokt i å sette deg inn i hvilke byggeregler som gjelder. Disse kan du lese mer om på nettsidene til Statens bygningstekniske etat. Sidene er litt uoversiktlige, men de er innholdsrike, og du vil finne det meste av regelverk og lover rundt byggeregler, produktdokumentasjon og bygningsteknikk. Adressen er: www.be.no. Lokale reguleringsplaner inneholder i tillegg en rekke bestemmelser som kan begrense mulighetene dine, selv om det du planlegger er godkjent i sentrale regler og lover. Det er f.eks. helt vanlig at det stilles krav til både farger, takbelegg og takvinkler på hytter i hyttefelt. Det samme gjelder hus i enkelte områder, eller det kan være regler for hvor høyt gjerdet ditt, eller hekken din skal være. Disse lokale reguleringsplanene finner du hos teknisk forvaltning i den kommunen du skal bygge. Kommunen er også et godt sted å spørre om råd – det er nemlig den som skal godkjenne det du bygger.