Familien Andersen ønsket seg et nytt bad i kjelleren. Det gamle, støpte badekaret skulle skiftes ut, og det skulle også bli plass til et nytt toalett. Derfor var det også nødvendig å legge nye kloakkrør. Men rørleggeren hadde dessverre dårlige nyheter. Det måtte også legges ny isolasjon når det skulle legges nye kloakkrør – og det betydde et stort gravearbeid. Hele 70 centimeter måtte det graves ut i hele rommet slik at det kunne legges isolasjon og ny betong. Den neste dårlige nyheten var at grunnmuren under veggene stoppet rett under det gamle gulvet. Derfor måtte det også graves ut under veggene og understøpes i etapper. Ellers kunne huset falle sammen. Et arbeid som rørleggeren takserte til 62.500 kroner.