Med et vater kan tømreren konstatere at taket ikke er helt rett. Han måler deretter bredden på hullet. Og så skjærer han en MDF-plate til den ønskede bredden. Høyden skjærer han ikke til ennå.

Men det er et metallbeslag med skruer i veien for platen. Han presser den fast og sjekker at den er i vater. Utenfor beslaget tegner han et merke. Han sager nå med en stikksag langs de avsatte strekene en fordypning i platen.

Platen sitter nå rundt beslaget.Det er fremdeles for tidlig å skru den fast. Først må tømreren skru et par klosser rundt et nytt metallbeslag som sitter i veien. Han fester også et par klosser på midten på tverrbjelken og i det andre hjørnet slik at omrammingsplaten blir sittende riktig uten å hvile på beslaget. Så plasserer fagmannen en støttelist helt opptil kanten på utsparingen og skrur den godt fast i bjelken med 70 mm skruer. Listen støtter omrammingen der trappen blir stående.

Så spenner han omrammingsplaten lett fast med et par hurtigtvinger og setter vateret oppå. Han banker nå lett på platen til den er i vater. Han streker nå opp på platen med et meddrag som sikrer at streken følger buen på taket. Han tegner opp streken slik at den går langs hele platen, og skjærer deretter gjennom med håndsirkelsagen.Håndverkeren fester igjen platen, sikrer at den er i vater, og ser om den sitter vinkelrett på veggen.

Deretter fester han den nederste delen av platen og sjekker om den er loddrett. Platen heller litt i toppen, så tømreren støtter opp med en liten plastkile helt til platen er loddrett. Håndverkeren gjør det samme på motsatt side, der det ikke trengs noen kile. Omrammingen langs muren er lenger enn MDF-platene til håndverkeren. Derfor lager han i stedet en not og fjær-skjøt. Da kan han sette to plater i forlengelse av hverandre.

Han legger den løse fjæren på platen og setter styremerker i endene. Deretter freser han ut noten mellom de to merkene. Fjæren passer perfekt.Så måler han høyden på platen ved siden av muren; omrammingsplaten skal nemlig flukte med denne både oppe og nede. Han setter nå en strek langs MDF-platen slik at han kan skjære den til i riktig høyde.

Da muren der omrammingsplaten skal sitte, er ganske ujevn og ikke egner seg like godt til å bore i over alt, setter håndverkeren merker på seks steder der det kan bores. Han måler hvor de er plassert, og merker av tilsvarende på platen. Håndverkeren forborer så gjennom merkene.

Så kan omrammingsplaten festes med en liten hjørneskruetvinge. Deretter forborer tømreren i muren gjennom hullene i omrammingsplaten Og så skrur han i 92 mm betongskruer. Hver gang han har boret inn en ny skrue, undersøker han med vateret om platen er loddrett. Nå skal resten av omrammingen lages. Da den støter opp mot en skråvegg må han ta noen flere mål. Håndverkeren måler hvor bred platen må være oppe og nede.

Deretter legger han vateret opp langs med kanten av platen – ved å holde en justerbar vinkel opp mot den og skråveggen finner han platens vinkel. Så markere han det øverste breddemålet på MDF-platen og merker med den justerbare vinkelen og en blyant vinkelen på skråveggen.

Han legger styreskinnen på sirkelsagen langs blyantstreken og sager over platen. Siden skråveggen ikke starter helt nederst ved omrammingsplaten, markerer håndverkeren det nederste breddemålet på platen, streker loddrett opp og sager gjennom. Da er han sikker på at platen passer til skråveggen.

Så notfreser håndverkeren platen slik at den kan gå sammen med platen ved siden av. Som tidligere finner tømreren et par passende steder å bore i muren, måler opp og setter merker tilsvarende på platen. Og så forborer han.

Nå skal de to omrammingsplatene settes sammen. Tømreren smører lim på fjæren og setter den i noten. Så smører han lim i noten i den andre platen, slik at fjæren limes ordentlig fast i begge notene. Med et par bank lirker han platen på plass. Så forborer han igjen, skrur i og sjekker målene.Så skal den siste siden lages. Håndverkeren fester MDF-platen midlertidig med en spiker slik at han kan streke opp på platen så den følger taket.

Han måler hvor metallbeslaget, som også tidligere var i veien, sitter slik at han kan gjøre plass til det. Så setter han av målene på omrammingsplaten. Det er bedre at innhakket er litt større enn mindre enn nødvendig. Han streker opp og skjærer ned i innhakket med en multicutter. Så bruker han en hammer og stemjern til å fjerne flisene på MDF-platen. Med en omgang lim på enden er det nå plass til omrammingsplaten.

Ellers er det samme rutine som før: Håndverkeren sørger for at omrammingsplaten er i vater før han skyter den fast til bjelken, og sikrer samtidig at den er i lodd ved å justere med et par plastkiler. Hjørnet kan lages på samme måte med en not og fær-forbindelse, men du kan også nøye deg med å feste den til bjelken med spikerpistolen.

Så gjenstår det bare å sette omrammingsplaten opp mot skråveggen. Platen må her deles i to deler siden veggen ikke skråner fra begynnelsen av. Håndverkeren måler først bredden og høyden til den nederste delen av omrammingen. Så skjærer tømreren ut platen i riktig bredde. Deretter skjærer han den midlertidig til i høyden, men lar det være god feilmargin; taket heller nemlig, så omrammingsplatene på de to sidene starter ikke like langt nede.

Den kanten som skal vende opp mot skråveggen skjærer håndverkeren til i vinkel, så den passer pent opp mot skråveggen. Så setter tømreren platen opp på veggen. Han setter av et merke i hver av de to sidene der omrammingen skal begynne. Så tegner han en strek mellom de to hjørnene. Det er lett å se at omrammingen ikke starter like langt nede på hver side.

Så sager han til platen med håndsirkelsagen, smører platen med lim på kanten, som er skåret på skrå, og på sidene, og trykker den så på plass. Med et par spiker fra spikerpistolen sitter den helt fast, og omrammingen er nå ferdig.