Verst blir det når grønne planter begynner å vokse opp gjennom sprekker i betongtrappa. Sprekkene gir plass til fuktighet som i neste omgang kan sprenge i stykker trappa. Så fug før det er for sent.