Lett
Vanskelig

Når det mangler en av de loddrette pinnene i det gamle gelenderet – balustrer som de kalles – er det sjelden du kan gå til byggevaremarkedet og kjøpe en maken. Men du kan likevel restaurere trappa med en kopi av de bevarte balustrene og gjøre den sikker. Arbeidet med å dreie nye balustrer kan du overlate til en tredreier, og hvis du gir ham en av de gamle som mal eller et foto og en tegning, klarer han det hjemme på verkstedet sitt. Å sette en nye baluster på plass er enkelt – når du kjenner trikset med å bore hullet øverst dypere enn hullet nede slik at du ikke må løfte håndlista for å få balusteren klemt inn i åpningen.