Video
Lett
Vanskelig

ÅPEN TRAPP

1. Slå inn en kile mellom trinnet og vangen

Smør kilen med litt lim, og slå den inn med en kloss. Er det ikke plass til en kile, må du gå til trinn 3.

2. Fjern den overskytende delen

av kilen med et hoggjern når limet har tørket. Sett kiler der det er mulig over hele enden av trinnet.

3. En nødløsning

Ei høvlet list av 28 x 28 mm furu kan skrus stramt i overgangen mellom trinnet og vangen. For at det skal se pent ut, er kiler et langt bedre valg, der det er plass til dem.

Derfor knirker trinnene ...

Når ei trapp er ny, gir den sjelden lyd fra segMen tre er et levende materiale – også når det er felt og skåret til bord. Det beveger seg i hvert fall. Det utvider seg i varmen, og trekker seg sammen i kulda. Og når husets beboere i årevis har løpt opp og nedover trinnene, setter trinnene seg. Og da begynner knirkingen. Oftest fordi trinnene og vangene gnis mot hverandre. Det er derfor først og fremst i den sammenføyningen du skal reparere. Det er lettest på ei åpen trapp, men med litt dyktighet kan du også løse problemet på ei lukket trapp.

LUKKET TRAPP

Ei lukket trapp er mer problematisk enn ei åpen fordi den er mindre tilgjengelig. Her må du angripe trappa fra den synlige siden. Den mest naturlige metoden viser vi her.

Den går ut på å fylle pu-lim inn mellom trinnet og vangen. I noen tilfeller kan det brukes kiler som vist på den åpne trappa, men fra oversiden av trinnet.

Knirkelyder fra ei lukket trapp kan også komme fra sammenføyningene mellom inntrinnet og opptrinnet, men prøv først mellom trinnet og vangen. Hjelper det ikke, kan det være nødvendig å sette tre skruer loddrett ned gjennom framkanten av trinnet.

1. Bor et hull gjennom trinnet

og ut i hulrommet mellom trinnet og vangen. Bor tre skrå hull gjennom trinnet slik at boret når helt ut mellom vangen og enden av trinnet. Et 3–4 mm bor er passe stort.

2. Fukt treet

før du limer gjennom hullene med vann i ei injeksjonssprøyte. Med lim i sprøyta fyller du så mye du kan i alle hullene. Limet kan eventuelt fortynnes med litt vann.