De riktige trappemålet

En trapp skal ha noen bestemte mål for at den skal være god og trygg å gå i opp og ned. Disse målene er bestemt av menneskets skrittlengde. En normal skrittlengde er cirka 63 cm, men avtar når man beveger seg i høyden. Derfor finnes det en grunnregel for hvordan man skal bygge trapper i private hjem.

Opptrinn pluss inntrinn pluss opptrinn igjen bør gi cirka 63 cm. Inntrinn er den vannrette avstanden fra trinnforkanten til neste trinnforkant. Inntrinnet er altså ikke alltid lik trinndybden. Opptrinnet er den loddrette høyden fra det ene inntrinnet til det neste. Konsekvensen av denne regelen er at jo flatere en trapp er, desto større inntrinn og desto mindre opptrinn og omvendt; jo brattere trappen er, desto kortere inntrinn og desto høyere opptrinn.

Men det er grenser for hvor kort inntrinnet kan være. Det er ved lov bestemt at inntrinnet må være minst 25 cm. Følger du grunnreglen og loven, er du sikker på å lage en trapp som er god og sikker å gå på.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Trapper