Lett
Vanskelig

En betongtrapp utsettes daglig for slitasje, og om vinteren skal den motståmange skiftninger mellom frost og mildvær. Når trappen får “åpne sår”, forsterkesnedbrytingen, fordi det blir frostsprenging i betongen. Derfor er det på tide å pusse den opp.