Reparasjon
Lett
Vanskelig

Det eskalerer raskt, når betongen i kjellertrappen begynner å sprekke. Skadene vil komme fort når vannet trenger inn og sprenger seg stadig dypere ned i betongen, for hver gang kulda setter inn på nytt. Men du kan med enkle midler sette en stopper for dette forfallet. Du bare lapper hullene og pusser over flatene – også selv om det er første gang du kjenner på våt mørtel.

Denne trappenedgangen har lidd under dårlig vedlikehold litt for lenge. Den er blitt “reparert” flere ganger, men det er bare de verste sprekkene i trinnene som har blitt utbedret, og veggene har fått et strøk maling. Med disse enkle reparasjonene har vannet og fukten funnet nye veier ned i betongen, og nye reparasjoner må til.

Denne gangen går vi grundigere til verks, og renoverer den gamle betongtrappen ganske omfattende. I tillegg til å lappe hull og pusse de loddrette flatene, setter vi fliser på trinnene. Det gjør ikke bare trappen pen å se på. Det gir også en tett, frostsikker og holdbar løsning. Ved å velge utradisjonelle materialer, sikrer du også enkelt at pussen binder godt til underlaget.