Først må alt det løse materialet rundt hullet eller sprekken hakkes vekk med en murhammer. Det som ved første øyekast ligner et lite hull, kan raskt vise seg å være en større skade når den nedbrutte betongen bankes av.

Blir ikke alt det løse fjernet, vil skaden fort oppstå igjen. Den løse betongen som bankes av fjernes fortløpende.For å få en så pen reparasjon som mulig, har mureren valgt å skjære tre snitt rundt hullet med vinkelsliperen.

Betongflak fra de tre snittene til hullet fjernes med en meisel. Vær nøye med å fjerne alt støv og sand fra hullene med for eksempel en stålbørste og en kost, så betongen kan feste seg ordentlig.

Rør opp reparasjonsbetong, eller bland den selv av 1 del vann og 3 deler sement, så det blir til en tynn grøt.

Når hullet er penslet med vann, pensles hullet deretter med blandingen. Rør så ut en porsjon grov betong med 1 del sement, 3 deler sand og vann. Blandingen presses helt inn i alle hull. Er det dypere hull, fylles de i flere omganger.

Når hele hullet er fylt opp med den grove betongen, glattes reparasjonen med en reparasjonsskje, så den nye betongen kommer på samme nivå som trappen. Ved dype hull som går ut over trinnet, kan det være nødvendig å glatte etter i flere omganger før betongen tørker.

På den måten er man sikker på å få et rett trinn. Til slutt pensles kanten med en våt pensel, så overgangen mellom reparasjonen og trappen blir så liten som mulig. Hvis reparasjonen utføres i varmt vær eller i sterk sol, vil betongen tørke så raskt at den sprekker.

Da er det en god idé å dekke til reparasjonen med plast. Plasten kan fjernes etter et par dager, og reparasjonen vil være herdet i løpet av en måned.