Gjør Det Selv har fått spørsmål om hva en boligbesiktigelse innebærer. Dette er ofte aktuelt i forbindelse med en eiendomsoverdragelse når det også skal fastsettes en takst. Mange boligkjøpere har blitt skuffet når skjulte feil og mangler dukker opp. Vi tror at svenskene er mer nøye med å gjennomføre boligbesiktigelser. Derfor bringer vi her en reportasje fra vårt svenske søsterblad om en slik besiktigelse: Snekkeren Anders Utsten fulgte Claes Andersson fra Anticimex – en bedrift som også er representert i Norge – da han gikk gjennom et hus. Men så viser det seg at bildet er mer nyansert: Oslo-området er spesielt, her skjer mange salg raskt og uten at det er tradisjon å legge mer enn taksten på bordet. – Mens f.eks. i Trondheim, Stavanger og Kristiansand er bruken av boligsalgsrapporter – en enkel form for tilstandsrapport – mer vanlig.