Siste plate kappes til i en kileform fra topp til bunn. Da er den lett å få på plass, selv om det er godt med lim på sidene.

Siste plate kappes til i en kileform fra topp til bunn. Da er den lett å få på plass, selv om det er godt med lim på sidene.

Problem:

Jeg skal snart bygge en vegg av porebetongelement. Men jeg er i tvil om hvordan jeg får den siste platen i hver rekke limt ordentlig på. De andre gangene jeg har prøvd, virker det som det meste av limet skrapes av når jeg setter den på plass?

Løsning:

Det er selvfølgelig viktig at alle platene er limt ordentlig – veggen er jo ikke sterkere enn det svakeste punktet. Men det er faktisk enkelt å få på plass den siste platen. Når du kommer til den siste platen, kappes den til så den passer i hullet, minus cirka 5 mm. Deretter deler du platen i to med et skrått snitt fra topp til bunn. Den nederste delen limes i først, deretter den andre delen. Husk også å ha lim på det skrå snittet.

SÅDAN PÅFØRER DU LIMEN:
Limet kan trekkes på med en limskje, som passer i bredden ...
... men du kan også påføre limet med en tannsparkel.