Her bruker vi et høvlet stykke 70 x 34 mm furu. Lengden kan du tilpasse etter dine egne ønsker. Plasser treet på arbeidsbordet eller høvelbenken, og sett det godt fast. Nå skal du bruke en håndoverfres og et 16 mm hulkilstål, som du innstiller slik at fresen kjører 2 cm inn på den flate siden av tret.

Husk briller og hørselvern.Fres nå en rille i en langsom, ensartet bevegelse, og sørg hele tiden for å holde fresens anlegg hardt inn til kanten av treet. Slip rillen pen med et fint sandpapir. Demonter anlegget, og skift ut hulkilstålet med et avrundingsstål.

Rund av kantene på den siden av hyllen som vender ut, og på de to endekantene. Kjør også her jevnt og rolig med fresen. Snu hyllen så du får riktig støtte til å frese av den andre siden av den. Denne hyllen skal monteres med 3 skjulte skruer. To skruer skal plasseres 10 cm inn fra hver side, og en skrue skal plasseres i midten. Når det er markert, må du først bruke et 14 mm forsenkerbor. Hullene bores til 5 cm’s dybde.

Når det er gjort, må hullene bores helt gjennom med et 6 mm bor. Skruene som skal holde hyllen er 5 mm tykke. De er 60 mm lange, og det er nok i dette tilfellet. Men det avhenger selvfølgelig litt av hvilket materiale de skal skrus inn i. Når hyllen er satt opp, kan hullene skjules med en trespuns eller en plastpropp, som her.