Reolens bakkledning er montert et par cm inne, noe som gir plass til det skjulte opphenget. Tømreren starter med å måle reolens innvendige bredde. Her er bredden 116 cm.Det målet setter han av på et høvlet bord, som er 21 mm tykt og 115 mm bredt.

De 21 mm passer med avstanden mellom reolens bakkledning og bakkant. Bordet skal nemlig ha samme tykkelse som avstanden fra bakkledningen til bakkant, for at opphenget skal bli skjult. Bordet kuttes til med bladsagen.

Deretter finner tømreren midten på begge ender, og ved hjelp av et rett bord trekker han en strek mellom de to midtpunktene.Vi skal nå ha delt bordet på langs, det vil tømreren gjøre med en sirkelsag. Derfor spenner han fast et annet bord ovenpå emnet vårt. Dette skal fungere som støtte for sirkelsagen.

Bordet skal skjæres i vinkel, og snittet skal være mellom 35 og 45 grader. Tømreren har her innstilt sirkelsagen på 37,5 grader. Nå har vi to lister som passer nøyaktig sammen. Den ene skal på reolen, og den andre skal festes på veggen.

Det påføres snekkerlim på den listen som skal monteres på reolen. Skruene monteres innvendig på begge sider av reolen, og listen settes på plass på baksiden, hvorpå skruene skrus helt fast. Man må huske på å snu skråkanten nedover, som man ser her. Så skal vegglisten settes opp.

Her må man være oppmerksom på å sette vegglisten ca. 8 cm lavere enn vi vil ha reolen, da vi skal kompensere for høyden på den andre listen, samt kanten på reolen.

Når tømreren har valgt høyden, avsetter han den samme høyden hele veien bortover ved hjelp av et vater. Så måles det opp til skruene. De skal sitte ca. 8 cm inne i hver ende av listen, samt en på midten. Det forbores til skruehullene, og listen holdes opp mot veggen. Skruehullene i listen brukes nå som sjablon til vegghullene.

Når det er boret i veggen, settes det plastplugger i hullene. Hullene er boret med et 6 mm bor, og skal være en anelse dypere enn pluggen, som også er 6 mm.Nå kan vegglisten monteres med 5 x 60 mm skruer.Når vegglisten er festet, kan reolen lett henges opp. Nå sitter reolen solid fast til veggen.

LES OGSÅ: Slutt å gjette med en veggskanner