Video
Lett
Vanskelig

SLIK GJØR DU:

1. Smør hvitt trelim på begge flatene der stolen skal limes.

Ikke spar på limet. Det må gjerne tyte ut fra flatene når delene presses sammen.

2. Bruk så mange skrutvinger som mulig når flatene skal presses sammen

Bruk tvinger med plasttupper, eller legg f. eks. et stykke papp eller masonitt mellom tre og skrutvinge, slik at du ikke lager merker. Tørk av overskytende lim med en fuktig klut.

3. Reparasjonen forsterkes med skruer når limet er tørt

Skruene skal nedsenkes, slik at det blir plass til sparkelmasse så reparasjonen blir usynlig. Deretter forbores det med et bor som er én millimeter mindre enn skruens diameter.

4. Skru i minst én skrue fra hver side

Bruk treskruer som er så lange som mulig. Begynn med å skru inn fra den “tynne” delen av skaden, slik at det er masse gods som skruen kan få tak i på den “tykke” delen av skaden.

5. Avslutt med sparkelmasse

slipepapir og spraymaling. Reparasjonen er helt usynlig, og stolbeinet er i realiteten sterkere enn før det gikk i stykker! Husk å stramme til alle øvrige skruer igjen før du tar stolen i bruk.