Murverket mellom skapene i vaskerommet bygges av murstein, og dørene er av massivt tre. Her aksepteres bare de beste materialene og de beste håndverksmessige prinsippene. Derfor blir de nye underskapene både flotte og solide.

Presisjon i arbeidet

I dette tilfellet vil huseierne gjøre så mye som mulig av det praktiske arbeidet. Det stiller krav til planleggingen. Spesielt murarbeidet kan skape problemer for en nybegynner, fordi det går så kort tid fra du trykker mursteinen ned i mørtelen, til den sitter urokkelig fast. Får du ikke plassert steinen helt nøyaktig i første forsøk, er det ikke noe å gjøre – utover det å ergre seg over et skjevt resultat.

Men disse bekymringene har vi råd for. Ved hjelp av målelekter og krittsnor tegner vi helt enkelt opp en muremal på veggen i vaskerommet.

Last ned artikkelen på den grønne knappen til høyre, og se hvordan det gjøres – og hvor flott resultatet blir.

Vi har delt det store prosjektet i fire etapper. Se hele renoveringen av vaskerommet >>