På eldre stoler med klassiske tappskjøter, er problemet som regel at det gamle limet har sluppet taket. Når det skjer, er delene bare å dra fra hverandre for hånd.

På eldre stoler med klassiske tappskjøter, er problemet som regel at det gamle limet har sluppet taket. Når det skjer, er delene bare å dra fra hverandre for hånd.

I denne artikkelen reparerer vi to vaklevorne stoler. Den første stolen har så mange løse sammenføyninger, at vi tar den helt fra hverandre, og begynner på nytt. Den andre er bare løs i én sammenføyning, så her nøyer vi oss med å lime den gjennom et boret hull.

Last ned hele artikkelen og se hvordan det gjøres.