Bygg et skreddersydd skap under trappen

3 kubikkmeter plass du ikke visste du hadde! Se hvordan dette skapet utnytter all denne herlige plassen ned til siste millimeter.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
5.000 kroner
3 kubikkmeter plass du ikke visste du hadde

Bygg et skreddersydd skap under trappen, og få oppbevaringsplass du ikke visste du hadde.

© Klaus Erich Haun & Michael Wilfing

Intro

Har du noensinne tenkt over at du under trappen kan finne like mye oppbevaringsplass som i to dobbelte Ikea-garderobeskap? Dette skreddersydde skapet utnytter all denne herlige plassen ned til siste millimeter. At det også både er pent og harmonisk, er en ekstragevinst.

Se hvordan du utnytter plassen under trappen

I denne gjør det selv-veiledningen kan du se hvordan du bygger et skreddersydd skap under trappen. Det medfører en del måle- og sagearbeid, men er du vant til å bygge med trematerialer, er ikke jobben vanskelig. Du får en komplett materialliste, samt tegninger som viser byggerekkefølge og skapets forskjellige elementer. I tillegg viser vi hvordan du:

 • bygger sokkelen
 • bygger skuffeseksjonen
 • setter sammen skuffene og monterer skuffeskinnene
 • setter sammen trekanthyllene
 • skrur sammen alle delene  

Byggerekkefølge: Fordi det ikke finnes to trapperom som er like, må du bygge de forskjellige delene til skapet i en bestemt rekkefølge. Da unngår du å måtte gjøre om noen av tingene, fordi målet er endret underveis. Rekkefølgen er: A sokkel, B firkantet skuffeseksjon med skuffer, C øverste trekantskap, D nederste trekantskap.

Veiledning

01
A sokkel 2 Trinn

1

Før vi begynner å måle og sage, er det viktig at sokkelen er på plass og fullstendig rett. Mål nøyaktig opp, sag ut delene og skru fast bakstykket (B) på tverrstykkene (C). Deretter skal hjørneklossene (D) skrus fast til den frie enden av tverrstykkene, før fronten (A) skal skrus på.

2

Tilpass sokkelfronten (A), slik at den passer helt ut til skråtaket, og skru den fast fra innsiden gjennom hjørneklossene (D).

02
B firkantet skuffeseksjon 4 Trinn

Når sokkelen er på plass, måler du opp til skuffeseksjonen, slik at den kommer til å passe helt nøyaktig ut mot undersiden av trappen/veggen. Du skal ikke begynne på de andre skapdelene før skuffeseksjonen er montert og på plass.

Sørg for å forbore til alle skruer, også inn i endeveden, og undersenk skruehodene så de ikke stikker ut. Husk også trelim i alle sammenføyningene, før du for alvor skrur sammen delene.

1

Slå en strek i toppen og bunnen av de to sideplatene (F), 9 mm inn. Det tilsvarer en halv platetykkelse, hvis det brukes 18 mm tykke plater som her.

2

Bor og undersenk fire hull i hver side av platene (F) langs streken. Bor helt gjennom, slik at du også får forboret inn i enden av henholdsvis bunnen og toppen (E) som vist. Da unngår du at platene sprekker.

3

Sett sammen skuffeseksjonen med trelim og skruer. Slip lett med slipepapir hvis det er skarpe kanter, og sjekk at alle hjørner er akkurat 90 grader.

4

Avslutt med bakkledningen (G). Tilpass den, slik at den er 1 mm mindre enn skuffeseksjonen hele veien rundt, og slå den fast med spiker.

03
B skuffer 5 Trinn

Hver skuff består av en trekasse, og utenpå den er det skrudd på en dekk-front. Den er like bred som skuffeseksjonen og 3,5 cm høyere enn selve skuffen. Dette skal du være oppmerk-som på når du plasserer glideskinnene til skuffene.

Bunnen av disse skuffene er spikret fast, men du kan også sage en fals i sidene, front- og bakplaten, som kryssfinérplaten limes fast i. En slik løsning blir solid, men den tar opp litt av plassen i skuffen.

1

Begynn med å sette sammen rammen til skuffen. Skruog lim de to sidestykkene (H) fast på front- og baksiden (J).

2

Skruene skal undersenkes. Har du ikke et eget bor til det, så bruk et lite bor til forbor- ingen, og et større til undersenkingen.

3

Så skal det bunn i skuffen. Tilpass en kryssfinérplate (L), og sett den fast til rammen med lim og spiker.

4

Skuffeskinnene monteres. Når du kjenner avstanden, er det smart å sette fast hjelpelister med dobbeltsidig teip, før du skrur fast skinnene.

5

Dekkfrontene (K) monteres på skuffen fra innsiden. Sørg for at det er 3-4 mm avstand mellom skuffefrontene, slik at de ikke støter mot hverandre etter en stund.

04
C + D trekanthyller 6 Trinn

De to trekantede hyllene settes sammen på samme måte - de har bare litt forskjellige mål. I tillegg er det en viktig detalj i hjørnet, der de to møtes, som vil få de to skrå topplatene til å fortsette som om de var én plate. Det kommer vi tilbake til senere.

Bygg først den øverste hyllen, og sett den oppå skuffeseksjonen. Deretter måler du opp til den nederste hyllen og bygger den. Da kommer skapsystemet til å passe perfekt under trappen.

Før du setter hyllene endelig på plass i trappehullet, skal du sørge for å tegne opp dørene etter dem.

1

Start med de skrå snittene. Bruk en smygvinkel, og overfør vinkelen mellom det skrå taket og den loddrette veggen til sirkelsagen. Skjær av toppen av siden (N) og høyre side av bunnen (M) i denne vinkelen.

2

Den skrå topplaten (O) skjæres også skrått av i endene. Fortsett med å forbore, undersenke, lime og skru fast siden (N) til bunnen (M). Avslutt med å skru fast den skrå platen (O). Sett reolen inn på plass.

3

Hyllene hviler på to støttelister (S og T). Kapp listene i lengden, og sag den ene siden av listen (T) i samme vin­ kel som den skrå platen (O). Forbor og undersenk skruehullene.

4

Lim og skru fast støttelistene der hyllene skal ligge. Deretter måler du ut og sager til hyllene (P) og (R) i bredden, slik at de passer nøyaktig. Husk å lage vinkelsnitt i høyre side.

5

Øverste trekanthylle C. Som du kan se på bildene, er nederste hjørne av hyllen skåret loddrett av. Prøv vinklene på et par bordstumper før du sager i de egentlige platene. Husk også at trappens helling bestemmer vinkelen mellom bunn- og topplaten.

6

Nederste trekanthylle D. Det spesielle med denne hyllen, er at sideplaten (N1) er like høy som sideplaten til skuffe­ seksjonen (F). Når den skrå topplaten (O1) legges oppå og skjæres av, slik at den flukter med sideplaten, vil den stikke opp og passe nøyaktig inn i forlengelsen av den øverste skråhyllen.

05
Montering 5 Trinn

Montering av skapsystemet er ganske enkelt, for du har jo fortløpende hatt alle delene på plass for å måle og tilpasse. Nå gjenstår det bare å skru sammen alle delene og montere håndgrep. Skal skapet males eller oljes, er det enklest å gjøre det før du setter sammen delene

1

Skru fast skuffeseksjo-nen til sokkelen, når du har satt den på plass. Husk å forbore og undersenke skruehodene.

2

Dørene monteres. Merk opp hvor besla­ gene skal sitte, og sørg for at det er plass til å skru fast de øverste beslagene. Bruk en kort skrutrekker eller en vinkelforsats til skrumaskinen for å komme til.

3

Bor hull til hengslene i døren, hvis det er påkrevd. Her er det brukt et sylinderbor. Du kan også få beslag som det ikke skal bores hull til, men de holder ikke døren like godt.

4

Skru sammen delene. Sett de to trekant­ hyllene på plass, og skru dem fast til skuffeseksjonen. Her skal det ikke limes - da er det nemlig mulig å ta alt fra hverandre igjen, uten å ødelegge noe.

5

Sett på dørene, og skru på håndgrep. Juster dørene ved hjelp av de små juste­ ringsskruene, til de sitter helt rett. Dermed gjenstår kun å fylle ting i skuffer og skap.

Materialer

SOKKEL
18 mm limtreplate:

 • 1 front (A), 184 x 10 cm
 • 1 bakstykke (B), 175 x 10 cm
 • 4 tverrstykker (C) à 71 x 10 cm
 • 4 hjørneklosser (D) à 10 x 1,8 cm

SKUFFESEKSJON 18 mm limtreplate:

 • 1 bunn og 1 topp (E), 92,4 x 78 cm
 • 2 sider (F) à 86,6 x 78 cm

8 mm kryssfinér:

 • 1 bakkledning (G), 92,4 x 86,6 cm

SKUFFER 18 mm limtreplate:

 • 8 sider (H) à 75 x 17,5 cm
 • 8 fronter/baksider (J) à 86 x 17,5 cm
 • 4 dekkfronter (K) à 95 x 21 cm

8 mm kryssfinér:

 • 4 skuffebunner (L) à 89,6 x 75 cm

TREKANTHYLLE - TOPP 18 mm limtreplate:

 • 1 bunn (M), 94,2 x 78 cm
 • 1 side (N), 103 x 78 cm
 • 1 skråplate (O), 143 x 78 cm
 • 1 hylle (P), 62 x 77 cm
 • 1 hylle (R), 34 x 77 cm
 • 2 støttelister (S) à 1,8 x 76 cm
 • 2 støttelister (T) à 3,6 x 76 cm
 • 1 dør, trekantet (U), 94,2 x 103 cm

8 mm kryssfinér:
1 bakkledning, trekantet (W), 94,2 x 103 cm
TREKANTHYLLE - BUNN 18 mm limtreplate:

 • 1 bunn (M1), 79 x 78 cm
 • 1 side (N1), 87 x 78 cm
 • 1 skråplate (O1), 123 x 78 cm
 • 1 hylle (P1), 45 x 77 cm
 • 1 støttelist (S1), 1,8 x 76 cm
 • 1 støttelist (T1), 3,6 x 76 cm
 • 1 dør, trekantet (U1), 87 x 79 cm

8 mm kryssfinér:

 • 1 bakkledning, trekantet (W1), 79 x 87 cm

Dessuten:

 • 4 sett skuffeskinner (her Hettich KA 1730)
 • 4 dørhengsler, Ikea, “Komplement”
 • 6 håndgrep, for eksempel Ikea, “Orrnäs”
 • Trelim, skruer, olje eller maling

SPESIALVERKTØY

 • Sirkelsag
 • Smygvinkel

Tidsforbruk

3 dager, pluss tørketid etter maling eller oljebehandling.

Pris

Regn med 4-5000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er en del måle- og sagearbeid, men er du vant til å lage ting av treplater, er jobben grei.

Tegning

Skuffefrontene er litt større enn skuffene. Sørg for at det er 3-4 mm luft mellom dem når de er lukket.

Bakplatene av kryssfinér er spikret på, og stabiliserer hyllene.

Sokkelen er tilpasset det skrå hjørnet under trappen i den ene siden.

Den nederste trekanthyllen er litt høyere enn skuffeseksjonen, så de skrå platene (O) og (O1) flukter.

3D-modell

3D-modell

Skrått skap under trappen

Skapet er bygget opp i fire forskjellige deler.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Usynlige skruer

Når sokkelfronten skrus fast fra innsiden gjennom hjørneklossene, unngår du synlige skruer.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bakplaten stabiliserer

Bakplatene av kryssfinér er spikret på og stabiliserer reolene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Husk luft mellom skuffene

Skuffefrontene er litt større enn skuffene. Sørg for at det er 3-4 mm luft mellom dem når de er lukket.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Døren følger kanten

Døren følger ytterkantene på reolen. Merk deg den loddrette avskjæringen i nederste hjørne.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skinner til skuffene

Det er skinnenes plasseringer som bestemmer avstanden mellom skuffene.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkelsagen

I denne videoen lærer du alt om om sirkelsagens muligheter, sagblad og funksjoner. Sirkelsagen er knallsterk og kan med riktig innstilling sage alt fra grove til helt fine snitt – både rett og i forskjellige vinkler. Med riktig sagblad kan du bruke sagen i både tre, metall, porebetong og kunststoff.

TIPS: La sirkelsagen skjære i underlaget

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...