Derfor er bensin og sankthansbål IKKE en god kombinasjon:

Bensin antennes eksplosivt – selv en liten skvett kan ha ekstrem og ukontrollerbar effekt. Når du, som her, tømmer en hel dunk over bålet, er det dømt til å gå galt ...

Følg rådene, og gjør sankthansbålet til et fortryllende flott og trygt bål! Foto: Colourbox

Varsomhet og sunn fornuft er nøkkelord både før, under og etter brenningen av sankthansbål. Følger du rådene under, er både tilskuere og omgivelser sikret en god og trygg sankthans aften.

Du skal holde god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr. Avstandene under er et godt utgangspunkt:

 • 30 meter fra bygninger.
 • 60 meter fra lettantennelig vegetasjon.
 • 200 meter fra lettantennelig skog, brannfarlige stoffer og annet lettantennelig materiale.

Oppbygging: Slik bygger du opp et trygt sankthansbål

 • Aller først må du innhente grunneieres tillatelse til å tenne et sankthansbål.
 • Bruk kun rent tre.
 • Bruk aldri trykkimpregnert, malt tre eller annet avfallstre.
 • Du skal forsikre deg om at det ikke er dyr som har tatt opphold i sankthansbålet. Bygg derfor gjerne opp bålet den samme dagen som det skal brennes.
 • Vær nøye med oppbyggingen, så bålet ikke risikerer å velte mens det brenner.

Redaksjonen anbefaler: Bygg ditt eget bålsted http://gjoerdetselv.com/hage/bygg-ditt-eget-baalsted

Opptenning og slukking: Varsomhet og sunn fornuft ved sankthansbålet

 • Ikke tenn opp sankthansbålet med tennvæske eller brannfarlige væsker som bensin eller sprit – det kan fort gå galt.
 • Følg med på bålet, og forlat det først når ild og glør er fullstenid slukket – hell gjerne på vann.
 • Vær særlig oppmerksom på barn og dyr i nærheten av bålet.
 • Hvis det er tørt eller blåser kraftig, skal du ikke tenne sankthansbål.

Det skal være en person som skal ha et særskilt ansvar for bålet. Ha slukkeutstyr lett tilgjengelig. Sjekk lokale regler før du planlegger årets sankthansbål. Reglene for hva som er tillatt kan variere fra kommune til kommune.