De vanligste brannårsakene

Årsakene til branner i boliger er mange, men noen hovedgrupper skiller seg ut. En fjerdedel av brannene kommer av bar ild. Det vil for eksempel si røyking og levende lys. Andre store årsaksgrupper er feil i elektriske installasjoner, og feil bruk av elektrisk utstyr.