Da det ikke er noen skapvegg på den ene siden, må håndverkeren feste den ene skinnen til to vinkelbeslag. De monteres på skinnen ved hjelp av to små bolter og muttere.

Det må måles nøyaktig, så det er plass til både skinner og den 58 cm brede benkeplaten. Derfor måles det opp til en avstand på 60 cm.Vinkelbeslagene skrus i med skruer, som går 2/3 opp i benkeplaten.

Håndverkeren kontrollerer at målet passer før det bakerste vinkelbeslaget skrus fast.Han kontrollerer også at uttrekksskinnen kan kjøre fritt i mottakerbeslaget. Mottakerbeslagene skal sitte i nøyaktig samme høyde på begge sider.

Derfor fester håndverkeren dem bare løst, og benytter seg bare av skinnenes ovale hull. Med skruene i de ovale hullene har han nemlig mulighet for å justere skinnens høyde litt, slik at den vil komme til å sitte helt rett.

Han kontrollerer videre at den andre uttrekksskinnen også går uten problemer. Når begge skinner er på plass, sikrer han seg at det er plass til den 58 cm brede benkeplaten mellom skinnene.

Det er det, så nå kan platen legges på beslagene. Platen går fint fram og tilbake, og festes derfor med to 25 mm lange skruer på hver side.

Vaskemaskinen kan til slutt skyves på plass, og det lille vaskerommet har fått utvidet benkeplassen med 30 prosent på mindre enn en halv time.