Lett
Vanskelig

Prinsippet blir det samme, men du kan selv tilpasse stativet til dine egne behov og plassen du har til disposisjon på verkstedet. Her er stativene 70 cm høye og er hengt opp med 70 cm mellomrom. For at lister og rør ikke skal falle ut av stativet, skal rundstokkene monteres på festene med en helning innover på cirka fem grader. For å lage denne helningen har vi her montert ei plate på foten på borestativet og lagt ei 21 mm list mellom foten og plata på den ene siden slik at plata heller litt. Har du bruk for større helning, kan du bare montere ei tykkere list på borestativet slik at helningen blir tilsvarende større.