Problem:

Bunnene i kjøkkenskuffene våre er av tynne plater, som slipper i kantlimingen og ligner hengekøyer. Kan dere gi et råd om en holdbar reparasjon?

Løsning:

Du skal forsterke bunnen på skuffene med en ekstra plate: Tving kantene på bunnplatene tilbake i notene, og prøv å lime med trelim underveis. Sett eventuelt et par bøker på skuffebunnen, slik at den er helt plan mens limet tørker. Lim så en 4 mm kryssfinérplate på bunnen med kontaktlim. Platen skal nesten dekke den frie skuffebunnen, slik at det bare er 1 mm luft rundt.

Les mer: Test av vatere