Her vil vi lage en skjærefjøl med anslagskant, slik at den ligger godt fast på kjøkkenbenken. Platestykket som er saget ut er litt skjevt, så håndverkeren starter med å måle opp og skjære til slik at platen blir helt rektangulær. Når platen er skåret til, må det skjæres av en strimmel på 10 cm, som skal brukes som en vinkelrett støtte.

Skjærefjøla spennes godt fast på arbeidsbordet. Nå skal den og anslaget monteres sammen med en skjult forbindelse. Her har vi valgt å lage en forbindelse med tre sentrumstapper.

Den første tappen skal sitte 5 cm inne, den neste midt på og den siste 5 cm fra den andre kanten. Tappene skal sitte midt i den 30 mm tykke platen, så derfor måles det 1,5 cm inn på hver av de tre strekene. Der hvor de to strekene krysser hverandre skal tappens senter være.

Tappene har en diameter på 8 mm og en lengde på 30 mm. De skal halvt ned i selve skjærefjøla og halvt inn i støtten. Derfor er dybdeanslaget satt til 16 mm, altså en millimeter mer enn det halve.

Han bruker et 8 mm bor, som tilsvarer tappenes diameter. Det sikrer at tappene biter seg godt fast. For å være sikker på å bore helt loddrett, bruker han en borstøtte. I hvert av de tre hullene plasserer han en såkalt markeringsnål. Deretter plasserer han støtten nøyaktig oppå, og slår lett på det.

Det er lagt et stykke tre oppå platen for ikke å lage merker med hammeren. Nå er det tydelig å se hvor hullene til tappene skal plasseres i det andre stykket.

Også her bruker han borstøtten for å sikre seg at han borer helt loddrett. Det må trelim i hullene, men bare ned langs kanten. Hullene skal ikke fylles opp med trelim, for da spruter bare limet opp når du slår i tappene. De må for øvrig også få litt lim.

Tappene skyves helt ned, og får alle et par ekstra slag med hammeren, slik at de er helt i bunnen. Før platene til slutt monteres, kontrollerer håndverkeren for sikkerhets skyld at de passer sammen.

Det gjør de, og han kan nå smøre godt med lim på selve skjærefjøla og på toppen av tappene. Skjærefjøl og anslagskant klemmes godt fast i høvelbenken. Har du ikke det, kan du like gjerne bruke et par skrutvinger. Tørk limet godt av, og vent en times tid til limet er tørt.

Når det er tørt, må det, som her, fjernes med en skarp hobbykniv. Med en eksentersliper og et stykke sandpapir korning 80, sliper håndverkeren forbindelsen. Deretter skifter han til et finere stykke sandpapir, korning 180.

De stedene du ikke kan komme til med eksentersliperen må du slipe for hånd. Før platen er ferdig, må den få en ordentlig omgang med olje, så den blir motstandsdyktig for vann og annen fuktighet.

Det må smøres olje på begge sider av fjøla. Og behandlingen må gjentas til den ikke suger mer olje. La så oljen trekke ca. 15 minutter, og tørk av det overskytende med en ren bomullsklut før oljen størkner.

Gjør man ikke det, får treet lett noen stygge flekker, som har veldig vondt for å tørke og som er nesten umulig å få vekk. Skjærefjøla er nå ferdig, og med den smarte kanten unngår du at den glir rundt på benkplaten når du bruker den.