Betong er et spesielt materiale. Det er en blanding av sement og sand – og derfor billig. Det er lett å for me slik du ønsker. Betong har en helt spesiell overfl atestruktur som også er velegnet til kjøkkenbenker. Det er et originalt valg, men vær klar over at pla ta er tung.

Blandingsforholdet mellom sement og sand i vanlig betong er 1:3. Sanden har en kornstørrelse mellom 0 og 4 mm. Støper du ei benkeplate i vanlig betong, må du også støpe inn en armering av jern for at plata skal holde. Plata blir derfor 5 til 6 cm tykk – og meget tung og vanskelig å håndtere. Fiberbetong er derfor et fornuftig al ternativ til den vanlige betongen.

Fiber betong har nemlig plastfi ber som armer ing og gjør betongen seig. Det betyr at ei plate i fi berbetong kan støpes helt ned i tykkelser på bare 1,5 cm. Vi har valgt 27 mm tykkelse. Vekta blir ikke så store at den blir vanskelig å legge på plass. Men du bør betrakte slikt betongarbeid som et eksperiment med en viss risiko.