Fliser som skal sitte diagonalt er litt vanskeligere å ha med å gjøre enn fliser som bare sitter med vannrette og loddrette sider. Det er spesielt to fallgruber: den nederste (og første) flisrekken, og de flisene som skal kuttes og fortsette rundt et hjørne.