Lett
Vanskelig

De aller fleste klikkgulv skal klikkes sammen, én rekke om gangen. En ny rekke klikkes på den forrige – og slik fortsetter du. Men skal du legge gulvet diagonalt, fungerer ikke dette. Da er det umulig å sette gulvet sammen med klikkskjøter. Derfor benytter vi i stedet en metode som er problemfri og enkel: Vi skjærer selve “klikket” av flisene på den ene siden, slik at det blir til en fjær og notskjøt. Da blir det enklere å sette sammen flisene, som likevel skal limes. Limet har den fordelen at det forsegler skjøtene, slik at det ikke trenger ned vann hvis du søler på gulvet. Men første fliserekke skal du ikke endre på. Den skal bare legges etter veiledningen. Fjæren skjæres enkelt av med en skarp hobbykniv.