Reparasjon
Lett
Vanskelig
Skjoldete og ripete bord