Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Hvis du er en av de heldige som har gulvvarme på kjøkkenet, skal det ikke være en hindring for å utvide med en flott, ny kjøkkenøy. Det kan nemlig fint la seg gjøre, helt uten å bore og skru i gulvet – med risiko for å perforere varmerørene. Du støper bare fast sokkelen med selvnivellerende sparkelmasse/betong. Dermed står kjøkkenøya urokkelig fast.