Ordentlig fugesand pakker seg sammen og blir tett. Strandsand vil renne rett gjennom.

PROBLEM:

Jeg skal legge ny steinbelegning i innkjørselen, og har hørt at jeg ikke skal bruke vanlig sand i fugene. Stemmer det?

LØSNING:

Vanlig sandkassesand eller strandsand duger ikke til fugene i en steinbelegning. Sandkornene er runde, og derfor kan de ikke pakke seg sammen til en solid fuge.

Fugesandkorn er derimot kantet og låser seg sammen når de vibreres. Dermed får du en fast og ugressavvisende fuge.