Problem:

Ved siden av innkjøringen vår, har vi et mindre gressareal som blir brukt til gjeste- og tilhengerparkering. Arealet blir fort kjørt opp og veldig gjørmete. Derfor vil vi gjerne legge gressarmeringsstein av betong. Men hvordan bygger vi opp bærelaget under?

Løsning:

Når overflaten er veldig åpen, sammenlignet med en vanlig steinbelegning, vil det komme mer vann ned i gruslagene. Derfor skal vannet kunne dreneres raskt gjennom. Det bør også ligge dren i bunnen hvis ikke råjorden er veldig sandholdig (“permeabel” på fagspråket).

I bunnen legger du 15 cm bunnsikringsgrus. I stedet for vanlig stabilgrus i neste lag, skal du legge et bærelag som vannet enklere kan trenge gjennom, for eksempel stabilgrus med mindre finstoff enn i normal grus. Når du har begrenset trafikk, vil det likevel ikke gå helt galt hvis du bruker vanlig stabilgrus, sørg bare for god drenering.